Obywatelstwo

Obywatelstwo Królestwa Voxlandu wedle Aktu Królewskiego o Królestwie Voxlandu nadaje Król po złożeniu przez zainteresowaną osobę wniosku, a następnie przysięgi. Mimo że przepisy nic o tym nie mówią, przyjęło się, że aby ubiegać się o voxlandzkie obywatelstwo należy wykazać widzialną aktywność w ciągu ostatnich 7 dni.

Art. V. Aktu Królewskiego o Królestwie Voxlandu

1. Monarcha nadaje i odbiera obywatelstwo Królestwa Voxlandu.
2. Nadanie obywatelstwa następuje na wniosek zainteresowanego.
3. Zainteresowany musi złożyć przysięgę: “Ja, NN świadom(-a) praw i obowiązków obywatela Królestwa i poddanego(-ej) Jego Królewskiej Mości Joahima II, przysięgam dbać o dobro jej Ojczyzny, nieść dumnie jej sztandar i bronić przed złem.”

Co mogę zrobić, będąc obywatelem Voxlandu?

Dzięki posiadaniu voxlandzkiego obywatelstwa możesz cieszyć się pełnią praw, które Ci przysługują. Będąc obywatelem Królestwa masz prawo ubiegać się o funkcje publiczne jak: Lord Królewskiego Miasta Vox (Lord af di Koniglich Citad af Vox), Dyrektor Generalny, Herold, dworski urzędnik oraz zgłosić chęć do brania udziału w obradach Parlamentu - Konighaus. Oprócz tego zostaje Ci wydana Karta Obywatelska (Citadenkarte), w której są zamieszczane różnego rodzaju wpisy dotyczące Twojej działalności. Obywatelstwo pozwala również na otrzymywanie tytułów oraz ziem.
Funkcja publiczna - to stanowisko, które zostało tak określonym w akcie prawnym. Przekładając na język zwykły, są to urzędy, które podlegają państwowemu zarządowi oraz mają ustawowo określone progi przychodu. Wyjątkiem jest rola Ambasadora lub Konsula, którą można sprawować bez obywatelstwa, jednak zaleca się jego posiadanie.

Jakie są moje obowiązki, jako obywatela?

Do obowiązków obywateli Królestwa należy obrona Ojczyzny, dbanie o jej dobro i rozwój. Czyli w prostszych i bardziej zrozumiałych słowach, będąc obywatelem i poddanym Królestwa podlegasz obowiązkowej służbie wojskowej w VHS - Voxland Heimat Staatssicherheit (Voxlandzka Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego), która w zależności od deklarowej przez Ciebie płci trwa 4 lub 3 miesiące. Oprócz tego obywatelstwo to nie tylko kolejny papierek do zgromadzenia, to również zobowiązanie do wnoszenia wkładu w rozwój Państwa poprzez własne projekty, uczestniczenie w innych, działanie razem z resztą społeczności.

Czy mogę stracić obywatelstwo?

Tak, wedle zacytowanego na początku Aktu Królewskiego, Król może odebrać obywatelstwo Królestwa Voxlandu. Nastąpić to może w wyniku Twojej długotrwałej nieobecności, rażącego złamania prawa oraz stojących u podstaw Państwa - Rozumu i Godności Mikronauty. W przypadku, gdy Twoja wina nie jest tak poważna lub nie posiadasz statusu persona non grata, możesz próbować się odwołać i starać o jego przywrócenie na warunkach, które określa Monarcha.

Jestem mieszkańcem, czy mam jakieś prawa?

Tak, jako mieszkaniec nie jesteś pozbawiony/a jakichkolwiek praw podstawowych. Jedynym ograniczeniem jest niemożność sprawowania funkcji publicznych. Możesz jednak brać udział we wszelkich konsultacjach, zakładać przedsiębiorstwo, pracować w prywatnych działalnościach lub gospodarstwach. Oprócz tego masz prawo do służby w VHS. Będąc mieszkańcem możesz zgłosić się po otrzymanie Karty Przybysza (Reisekarte), która podobnie jak Obywatelska zawiera różnego rodzaju wpisy dotyczące Twojej działalności w Państwie.
Status Przybysza - otrzymuje się go wraz z otrzymaniem Reisekarte. W momencie jej wyrabiania wydawana jest wiza, która określa czas na jaki możesz przebywać zarejestrowany w systemie voxlandzkim. Jeżeli chcesz posiadać więcej praw, możesz ubiegać się o nadanie obywatelstwa, co zostanie odnotowane w Twoich Kartach.