Historia

historia
Koronacja Królowej Nataszy w Katedrze Łaski Bożej w Królewskim Mieście Vox. Miała ona miejsce 2 lipca 1750 roku.
Krótka historia Królestwa Voxlandu
Historia przedinternetowa Voxlandu zaczyna się w latach 5000 - 3500 p.n.e., gdy w kilku falach na wyspę Voximę przybyli Sarmowie i Coatainowie, z których zaczęły kształtować się ludy Voximy. Około roku 1000 p.n.e. na wyspę przybyli także Germanowie.

Około 950 roku p.n.e. ostatecznie powstało miasto-państwo Kirym, a w 753 roku p.n.e. powstał Rzym. Oba miasta stały się stolicami dwóch nowych państw, początkowo rozwijających się w podobnym tempie. W późniejszym okresie szybciej zaczął się rozwijać Kirym. Jego Konsulowie doprowadzili do objęcia panowaniem kirymskim większej części wyspy.

Swój szczyt potęgi Kirym osiągnął za panowania Helmuta I Cezara w latach 63 – 31 p.n.e. Opanował wówczas całą wyspę, w tym Rzym. Po jego śmierci Kirym pogrążył się w chaosie, którego skutkiem była secesja Rzymu i ostateczny upadek Kirymu w roku 13 p.n.e. Na wyspie zapanował chaos. Południową część wyspy opanował w końcu Rzym, jednak na północy trwały ciągłe walki lokalnych watażków o władzę.

W roku 50 niepodległość odzyskał Kirym, który pod władzą Helmutusa Nijakusa, Aleksandra z Novakii i Bufonusa zdołał obronić swoją suwerenność. Wreszcie w roku 77 władzę nad Kirymem objął Helmut II Cezar, któremu udało się podbić sporą część wyspy. Po jego abdykacji w roku 125 Kirym jednak ponownie pogrążył się w chaosie, którego skutkiem był upadek Imperium Kirymskiego w 126 roku. Główną siłą rządzącą wyspą stał się Rzym.

Po latach dominacji Rzymu w roku 476 niepokoje wewnętrzne, połączone z najazdami Germanów, doprowadziły do upadku Cesarstwa Rzymskiego. Voxima podzieliła się między wiele kraików, nieustannie walczących między sobą o władzę nad całą wyspą.

W 742 roku na wyspie pojawili się pierwsi księża z odległej Rotrii. 9 lat później zaczęła się epoka najazdów Wokaingów. W roku 800 Książę Kralku Kralek przyjął chrzest, ustanawiając swój kraj pierwszym chrześcijańskim władcą Voximy.

W X wieku potomkowie Kirów ostatecznie stworzyli Marsylię. W następnych latach nowopowstały kraj walczył z Kralkiem, odnosząc w tej walce spore skucesy. W 1066 roku Wokaingowie zdołali opanować Paryż, co zakończyło erę Wokaingów.

W 1238 roku Książę Kralku koronował się na Króla. 129 lat później państwa Voximy zaczęły pierwszą w dziejach wyspy kolonizację – kolonizację sąsiednich Wysp Baradzkich. Kolonizacja wzmocniła państwa kolonizatorskie (głównie Barad), jednak sprawiła też, że od roku 1452 na wyspach zaczęli działać piraci, którzy w roku 1462 zdołali nawet utworzyć swój własny kraj – Republikę (później Królestwo) Pirackie.

W 1493 roku w wyniku rewolucji powstał Konsulat Marsylii. Pół wieku później piraci kontrolowali już całe Wyspy Baradzkie, co skłoniło państwa Voximy do rozpoczęcia prób kolonizacji poza nimi. Państwo pirackie upadło ostatecznie w 1630, po klęsce z Koalicją Antypiracką oraz wojnie domowej. Wyspy Baradzkie w całości opanował Barad.

W 1654 roku w wyniku unii Rzymu i Germanii doszło do powstania systemu czterech krajów na wyspie: Rzymu, Kralku, Baradu i Marsylii. Koniec tego systemu przyszedł w latach 1719 – 1720. W 1719 Król Kralku Jan został Królem Baradu i Rzymu, a w 1720 roku doszło do formalnego połączenia trzech państw w Królestwo Voxlandu. Złoty Wiek Voxlandu zapoczątkowało panowanie Królowej Nataszy w latach 1749 – 1792. Za jej panowania Voxland rozpoczął Wielką Kolonizację (głównie na obszarze Gargantuiki) oraz stoczył dwie wojny ze Scholandią o Leocję (ostatecznie przegrane). Była ona najdłużej panującą głową państwa w historii Królestwa, która podczas okresu swoich rządów znacznie podniosła poziom edukacji w Królestwie, umocniła pozycję Voxlandu na arenie międzynarodowej oraz wzmocniła jego siłę militarną. Dzięki działaniom w kierunku kolonizacji Królestwo zaczęło przeżywać znaczny wzrost majętności oraz rozwoju. Z państwa odizolowanego oraz postrzeganego jako słabe przez większość ówczesnych krajów Pollinu. Fakt toczenia wojen ze Scholandią pokazuje w jakim stopniu zaawansowania było Królestwo pod panowaniem Królowej Nataszy. Oprócz znaczącej przez cały okres jej rządów siły militarnej, Voxland cieszył się również poważaniem na arenie międzynarodowej oraz możliwością wywierania wpływów w słabszych państwach. Wwynikiem tego jest wymuszenie przez Voxland przywrócenia Konsulatu w Marsylii. W 1789 roku Konsul Marsylijski ogłosił się Cesarzem Marsylii, będącego de facto marionetką w rękach powoli kończącej rządy Królowej.

Dzięki staraniom Królowej Nataszy i stworzeniu sprzyjących okoliczności, w 1815 roku za panowania jej wnuka Króla Piotra, Marsylia została włączona do Voxlandu. Po raz pierwszy od czasów Helmuta I Cezara cała Voxima została zjednoczona w ramach jednego państwa. W 1862 roku w Voxlandzie doszło do protestów, które ostatecznie zmusiły Króla Pawła do ustanowienia Konstytucji i Sejmu Voxlandzkiego w roku 1864. 30 lat później jego reformy cofnął jednak jego wnuk Aleksander, który przywrócił absolutyzm.

Upadek Voxlandu nastąpił w roku 1924, kiedy Król Edward podzielił Voxland między swoich synów: Aleksandra (Rzym i kolonie), Stefana (Barad) i Krzysztofa (Kralek). W 1956 roku doszło do upadku Rzymu – po śmierci w zamachu Króla Juliusza, V Sejm Rzymski ogłosił wprowadzenie republiki, zaś rzymskie prowincje i kolonie ogłosiły niepodległość. W 1992 roku po krótkiej wojnie Kralek został włączony w skład Ludowo-Demokratycznej Republiki Baradzkiej. W 2000 roku Rzym rozpoczął odzyskiwanie swoich byłych ziem na Voximie – zarówno dyplomatycznie, jak i militarnie. W 2018 udało mu się odzyskać ostatnią z prowincji – Germanię. W lipcu 2019 Joahim von Ribertrop, dowódca Kampanii Germańskiej, został obrany Cesarzem. Kilka dni później w Baradzie, który w 2014 roku obalił rządy ludowe i przywrócił panującą wcześniej monarchię, po śmierci Księcia Adama, wnuka zdetronizowanego w 1937 roku Księcia Stefana, nowym Księciem został jego daleki krewny Filip Powietrzny (obecnie znany jako Benjamin Romanow). Zaczęła się historia internetowa…